O mnie

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie - uczelnię ukończyłam z wyróżnieniem w 1997 roku. W styczniu 2005 roku uzyskałam tytuł naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyny w specjalności pediatria, nefrologia. W październiku 2005 roku uzyskałam tytuł specjalisty medycyny rodzinnej.

Od 2000 roku prowadzę Indywidualną Praktykę Lekarską, opiekując się pacjentami w warunkach prywatnej przychodni lekarskiej.

W swojej codziennej praktyce wspomagam się najnowszymi osiągnięciami diagnostyki i terapii medycznej, opieram się jednak głównie na sztuce dobrego kontaktu i rozmowy z pacjentem oraz uważnego badania klinicznego. Opiekuję się zarówno dorosłymi członkami rodziny, jak i najmłodszymi dziećmi.

Moje zainteresowania zawodowe obejmują również ratownictwo medyczne, a zwłaszcza zaawansowane zabiegi ratownicze w pediatrii, jestem absolwentką kursów EPLS organizowanych przez Europejską Radę Resuscytacji.

W 2013 roku ukończyłam Kurs Certyfikowanych Ośrodków Medycyny Tropikalnej i Medycyny Podróży, organizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, przygotowujący do sprawowania profesjonalnej opieki medycznej nad osobami planującymi lub powracającymi z podróży do tropiku lub podróży związanych z wyższym ryzykiem zdrowotnym, włącznie z profilaktyką, szczepieniami i ogólnym poradnictwem.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży.

Konsultuję również pacjentów anglojęzycznych.