Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna - specjalność medyczna z własną treścią edukacyjną, badaniami naukowymi i aktywnością kliniczną, ukierunkowana na podstawową opiekę zdrowotną.

Ma ona na celu zapewnienie wszystkim członkom rodziny będącej pod opieką lekarza rodzinnego całościowej opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest pierwszym i podstawowym ogniwem opieki medycznej w systemie opieki zdrowotnej. W swojej codziennej aktywności współpracuje z innymi lekarzami - specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do leczenia i diagnostyki w oddziałach szpitalnych oraz klinikach.

Zasadniczym celem medycyny rodzinnej jest utrzymywanie pacjentów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, a także leczenie najczęstszych schorzeń. Medycyna rodzinna wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta, niemniej praktycznie najbardziej jest zbliżona do interny i pediatrii.